PL

Language Courses Online

Dear All, Dear Trainees,

In view of the current situation, we kindly remind you and confirm that we remain at your disposal at all times for training, classes and language cooperation.

We have the experience, technical capabilities and a whole package of know-how and tools that will allow us to continue our common activities and training without any obstacles.

First of all, we switch to on-line classes (Skype) or video-calls, supported by information exchange and communication via e-mail and telephone.

Today’s state of the art allows for a smooth and trouble-free transition to this form of contact in our field, so that we can use this time really creatively and effectively and finally do what we so often lack time for.

Moreover, since every day we can observe a growing interest in language lessons for children and young people due to the suspension of classes at schools and universities, we are pleased to announce that we are also here to help. This is an excellent time to keep in touch with the language, as well as for repetitions – especially in terms of baccalaureate exams, final exams, entrance exams, etc. – and also to make up for some knowledge gaps or preparation ahead, as well as develop and consolidate existing knowledge and skills.

We have great flexibility to adapt to your capabilities, time and organizational needs. At the same time, due to the aforementioned great interest in activities for children and young people, we will take into account first of all the children of our existing Co-workers and Contractors.

You are very welcome to contact our company and trainers in order to arrange the most convenient time and form of classes.

Kindest greetings,

The Remedium Europa Team +48 507 77 03 77

___________________________________

Szanowni Państwo, Drodzy Kursanci,

W związku z obecną sytuacją uprzejmie przypominamy i potwierdzamy, że pozostajemy cały czas do Waszej dyspozycji co do szkoleń, zajęć i współpracy językowej.

Posiadamy doświadczenie, możliwości techniczne oraz cały pakiet know-how i narzędzi, dzięki którym bez przeszkód będziemy mogli kontynuować nasze wspólne zajęcia i szkolenia.

Przede wszystkim przechodzimy na zajęcia w trybie on-line (Skype) lub video-calls, wspierane wymianą informacji i komunikację drogą mailową i telefoniczną.

Dzisiejszy stan techniki umożliwia płynne i bezproblemowe przejście na taką formę kontaktu w naszej dziedzinie, dzięki czemu możemy wykorzystać ten czas naprawdę twórczo i efektywnie i robić to, na co tak często brakuje nam czasu.

Ponadto, ponieważ z każdym dniem rośnie zainteresowanie zajęciami językowymi dla dzieci i młodzieży z powodu zawieszenia zajęć w szkołach i na uczelniach, z przyjemnością informujemy, że również tutaj służymy pomocą. Jest to doskonały czas na podtrzymanie kontaktu z językiem, a także powtórki – szczególnie pod kątem matur, egzaminów końcowych, wstępnych, itp., a także na nadrobienie braków czy przygotowanie materiału do przodu oraz rozwinięcie i ugruntowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności.

Dysponujemy bardzo dużą elastycznością przy dostosowywaniu się do Państwa możliwości i potrzeb czasowych i organizacyjnych. Jednocześnie, ze względu na wspomniane wielkie zainteresowanie zajęciami dla dzieci i młodzieży, w pierwszej kolejności będziemy uwzględniać dzieci naszych dotychczasowych Współpracowników i Kontrahentów.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą firmą i naszymi trenerami w celu ustalenia najdogodniejszej pory i formy zajęć.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Remedium Europa + 48 507 77 03 77

The Remedium Europa Team

We focus on success, progress and cooperation!